Kanta sa Tunga sang Pandemya

Siyudad sang Roxas—Ako ang isa ka tawo nga indi man gid mahilig sa kanta, ukon maglantaw sang sini.

Wala ko sabungog kon ano man ang mga uso nga kanta kag mga manami nga pelikula. Kon ano lang akon mabati-an kag daw sa pamatyagan ko masarangan ko kantahon, muna lang ginabinalik-balik ko.

Bisan ano pa da ka daan sang kanta, ginakinanta ko na ya, bisan wala na sa tuno.

Isa gid lang ka kanta ang akon nanamian umpisa sang nabatian ko ini. Graduating ako sato sa high school sang 1991, 16 years old pa lang ako sato.

Ginrekomendar ko pa gani ini nga mangin graduation song tani namon kay nanamian gid ako. (Galing lain ang ginpili sang adviser namon).

Ini amo ang “Heal the World” sang King of Pop nga si Michael Jackson. Hasta subong nga 45 years old na ako, may mga puti na ang buhok ko, daw pamatyagan ko bag-o sa gihapon ini nga kanta! Pero indi ko gihapon lagpat kag ang chorus lang ang ginakinanta ko.

Nadugangan pa gid ang interes ko sa kanta nga ini kay sa karon yari kita nagapakigbato sa pandemya. Insakto ang lyrics.

Yari ang portion nga pirmi ko lang ginakanta: “Heal the world/ Make it a better place/ For you and for me and the entire human race/ There are people dying if you care enough for the living/ make it a better place for you and for me.”

Sa karon nga panahon nga indi na mapunggan ang pagdamo sang kaso sang Covid-19 sa bug-os nga kalibutan, wala pa man sang bulong nga nadiskobre ang aton mga eksperto, ano pa bala ang aton nadumduman nga pambato para sa virus nga ina nga indi makita?

Diri sa aton, sa probinsya gani kag siyudad makita naton ang pagtaas adlaw-adlaw sang mga kaso. Sang Agosto 13 amo ang datus nga may pinakamataas nga nabalhag nga kaso. Kag isa dira ang kalapit namon balay nga Liaison Officer sa Office of the Governor. Kalain sa pamatyagan mo nga may nakasulod na nga virus sa inyo barangay kay indi ka na safe.

Apang ano kalain ang akon nabatyagan, kalain pa gid ang akon nabasahan! Ang mga sa Social Media sang mga fake account kag mga Trolls sang City Government kag Provincial Government.

May mga post didto nga ginabutangan sungay si Mayor Ronnie Dadivas; may mga post nga binalusay sa tunga sang duha ka kampo.

Kalain gid basahon, pati mga komentaryo sang mga nagaintra didto kalain man. Siling mo daw mga eksperto sila tanan. Daw nagapalanindog akon balahibo!

Sa panumduman ko, nakahimo pa sila sang amo sina kalain nga mga post nga indi na gani kita kabalo kon ano aton himuon nga makalikaw sa pandemya nga ini?

Governor Nonoy Contreras, kanami bala pamatian kag basahon ang imo adbokasiya. Ang may “PAGKABALAKA” nga pangginobyerno. Subong man kay Mayor Ronnie Dadivas. Malumpusan naton ang tanan kon “UPOD KITA”.

Kon nagasimba kamo, tani mabatian nyo ini nga kanta: “Ang kalinungan ginahandum sang tanan. Ang paghangpanay katumbas sang kalipay. Ang pag-ampo ni Hesus, nga kita mangin isa, sa pagsirbe sa iya. Pinaagi sa gugma, ang tanan nga pagdumot, ikalimtan ta!”

Dapat subong nga panahon kon matuod-tuod gid man kita nga nagaserbisyo para sa aton mga pumuluyo, kalimtan ta anay ang pagpataas-taas sang aton bugal. Ang mga trolls ninyo kag mga fake accounts nga ginaswelduhan sang gobyerno gamita n’yo anay sa pag-away sang pandemya, indi nga pagpaaway sa inyo nga duha.