Binalaybay ni T’yo Paeng, ‘Ang Basura’

Sa kanami pamatian, “Matahum ang Matinlo. Diri mo masiling,
nga ang pumoluyo disiplinado. Pero matawag pa bala nga
disiplinado ang pumoluyo, kon pagkagat sang dulom ang karsada
mahigko.


Kon sa adlaw ang karsada kag plaza mentinado, sa gab-i
gatumpok ang basura… mahigko. Gapinabuang tumpok ang
pumoluyo, ukayon sang kuring kag ido…nagabaho.
Gaugtas man ang sweeper sa pag-duty kon magaaga, ginaantos
nalang kon ang gakolekta basura… late pa. Kon imo libuton ang
Roxas City kon aga, kon wala ang mga sweeper kag
manugbasura paano nalang ta.
Indi bala may CORE man sa gab-i, nga dapat manakop sa
manugkalhit sang city.


Anu kay sa helmet lang ang ginasita nyo permi, ang Anti-Littering
Ordinance waay nyo madiparahi. Hatagan kon tani atensyon ni
Mayor Ronnie, nga may manita sa mga ugtasan kon gab-i. Agud
matahap ang mga gahaboy sang basura sa karsada sa gab-i,
mangin tagbalay man ukon umalagi.


Ang akon matugda kabay ang gobyerno mamati, patalumon ang
ngipon sang ordinansa kon tani. Ang Anti-Littering Ordinance
pasangkaron man sang City, anu pa waay mabatyagan nga may
layi gali Ipaalinton sa publiko nga sako ang sudlan, kag indi sa
plastic nga garbage bag ang himuon nga basurahan. Pagbahin-
bahin sang basura ang publiko tudluan, tungod may “No Plastic
Ordinance” kita… nga waay na ginapatuman.

Binalaybay ni T’yo Paeng “Ang Basura” sa kanami pamatian,
“Matahum ang Matinlo.” Diri mo masiling, nga ang pumoluyo
disiplinado. Pero matawag pa bala nga disiplinado ang pumoluyo, kon pagkagat sang dulom ang karsada mahigko. Kon sa adlaw
ang karsada kag plaza mentinado, sa gab-i gatumpok ang
basura… mahigko. Gapinabuang tumpok ang pumoluyo, ukayon
sang kuring kag ido… nagabaho. Gaugtas man ang sweeper sa
pag-duty kon magaaga, ginaantos nalang kon ang gakolekta
basura… late pa.


Kon imo libuton ang Roxas City kon aga, kon wala ang mga
sweeper kag manugbasura paano nalang ta. Indi bala may CORE
man sa gab-i, nga dapat manakop sa manugkalhit sang City. Anu
kay sa helmet lang ang ginasita nyo permi, ang Anti-Littering
Ordinance waay nyo madiparahi. Hatagan kon tani atensyon ni
Mayor Ronnie, nga may manita sa mga ugtasan kon gab-i. Agud
matahap ang mga gahaboy sang basura sa karsada sa gab-i,
mangin tagbalay man ukon umalagi.


Ang akon matugda kabay ang gobyerno mamati, patalumon ang
ngipon sang ordinansa kon tani. Ang Anti-Littering Ordinance
pasangkaron man sang City, anu pa waay mabatyagan nga may
layi gali Ipaalinton sa publiko nga sako ang sudlan, kag indi sa
plastic nga garbage bag ang himuon nga basurahan. Pagbahin-
bahin sang basura ang publiko tudluan, tungod may “No Plastic
Ordinance” kita…nga waay na ginapatuman.*