Jamindan Open Basketball League 2023

Magapakita sang mga abilidad ang Team Agbun-od kag LGU para agawan ang isa pa ka puesto para makasulod sa quarterfinals sa nagapadayon nga Jamindan Open Basketball League 2023.