Luha ng pasasalamat

NILAY NILAY “Ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa dumating Siya.”—1 Cor. 11:23–32 May pinuntahan kaming isang pagtitipon ng mga nagtitiwala kay Jesus. Makikibahagi kami sa kanila sa pag-alaala sa kamatayan ng Panginoong Jesus sa pamamagitan ng pagkain ng tinapay at pag-inom ng katas ng ubas. Sinabi ng mga namumuno doon na lumapit kami […]

Please LOGIN to read more.