Maging panatag

NILAY NILAY Kasama natin ang Panginoong makapangyarihan. Ang Dios ni Jacob ang ating kanlungan. -Salmo 46:11 Sa panahon natin ngayon, mas madali na lang ang makakuha ng impormasyon tungkol sa iba’t ibang mga bagay. Napupuno ng mga ito ang ating isipan. Dahil dito, mas nagiging mahirap ang paglalaan natin ng oras para sandaling manahimik upang […]

Please LOGIN to read more.