On the creative influence (Part 1 of 2)

By Niño Manaog | ANAYO “Sa Hope for the Flowers” (1972) ni Trina Paulus na binasa mi kaito sa klase ni Mr. Abonal, dai ko nalilingawan itong “part” na si Stripe sagkod si Yellow nakaabot na sa ibabaw kan pigparasákat nindang “caterpillar pillar”—tapos sabi ninda ni Yellow, “mayò man baga digding nangyayari.” “Ano man daa […]

Please LOGIN to read more.