Oscar Manuel, 1994

Namundag si Oman. Kansuudma dakul an nag-ogma sa Naga. Entirong Elias Angeles matawohon, kadakul bisita haling Tabaco, Iriga sagkod sa maski saen na rona kan Bikolandia. Grabe-grabeng kakanon, grabe grabeng parakakan, grabe grabeng uran. Kansuudma grabe man nanggad an biyayang itinao ni Ina sa mga Bikolano, lalong-lalo na sa pamilya ninda Ano sagkod Xenia. Alas […]

Please LOGIN to read more.