Paano natin makakamit ang kaligtasan?

NILAY NILAY Sabi ng Makapangyarihang Diyos, “Bagaman maraming ginawa si Jesus kapiling ang tao, kinumpleto lamang Niya ang pagtubos sa buong sangkatauhan at naging handog para sa kasalanan ng tao, at hindi inalis sa tao ang lahat ng kanyang tiwaling disposisyon. “Ang ganap na pagliligtas sa tao mula sa impluwensya ni Satanas ay hindi lamang […]

Please LOGIN to read more.