Seal of Child-Friendly Local Governance liwat nakuha sang Jamindan

PERSONAL nga ginbaton ni Mayor Mac Valdemar ang Seal of Child-Friendly Local Governance sa tuig 2021 nga ginkilala sang Department of Social Welfare and Development.
Ini resulta sang 2021 Child-Friendly Local Governance Audit kung sa diin ginalantaw kag ginasigurado nga gina implementar ang mga programa para sa Survival, Development,
Protection, Participation sang mga kabataan.
Tuigan ini nga nabaton sang aton nga banwa sa sobra lima ka magkasunod nga tuig.
Ini isa ka pamatuod sa mga mabakod kag mapuslanon nga mga programa nga gin establisar sa pagdumalahan ni Valdemar.
May ara 25 sa kapin 100 ka munisipyo sa bug-os nga rehiyon nga gintagaan sang amo nga kadungganan.