Takot ang Isda

NILAY NILAY “Nagkatawang-tao ang Salita at namuhay na kasama natin. Nakita namin ang kadakilaan Niya.”—Juan 1:6–14 Nang mag-alaga ako ng mga isdang nabubuhay sa tubig-alat sa loob ng aquarium, nalaman kong hindi pala ito madaling gawin. Kailangan kong linisin ang aquariun at maglagay ng gamot para siguradong mainam ang tubig para sa mga ito. Akala […]

Please LOGIN to read more.