Walang panama

NILAY NILAY Sa pagpasok ng bagong taon, sinasabi ng mga dalubhasa sa panghuhula ang mga mangyayari sa ekonomiya, pulitika, lagay ng panahon, at iba pang mangyayari. Umaasa ang lahat na sana’y magiging mas maganda ang taon na ito kaysa sa nakaraan. Pero walang sinumang nakakaalam kung ano ba talaga ang mangyayari. Kahit na ganoon, ang […]

Please LOGIN to read more.