Ang Guro sa Panahon ng Pandemya

Ngayong kasagsagan ng Corona Virus Disease-19 (Covid-19) pandemic, maraming mga bagay ang hindi kailanmanpwedeng mahinto. Kabilang na rito ang pag-aaral ng ating mga kabataan sa elementarya at sekundarya. Sa kabila ng nakaambang panganib sa kalusugan ng mga tao, minabuti ng Department of Education (DepEd) na ipagpatuloy ang pag-aaral ng mga kabataan sa pamamagitan ng module-based […]

Please LOGIN to read more.