Ang Kabuhinga may Kristo

Sa tagsa ka Segundo, minuto, inoras kag sa tanan nga tiempo,Sa aton kabuhi, ang Dios may manami nga ginadisenyo;Luyag niya nga ang iya mga anak, mangin matuod nga ihemploSa gugma, sa pagtoo kag sa tanan nga pagginawi nga sa Iya nakasentro.Sa aton pagkabuhi bilang mga kristohanon,Indi malikawan ang mga problema, mga pag-antos, kag mga temtasyon;Sa […]

Please LOGIN to read more.