Ang manggaranon kag ang imol

Liwat ako nga nagasulat sa Hiligaynon paagi sining isa ka istorya ngaayhan akon anay nabasahan o nabatian. May isa ka pamilya nga manggaranon. Syempre daku ang ila balay kag masulhay ang ila pangabuhi. Ginakabig gid nila ini, ilabi na sang mga ginikanan, nga ang tanan nila nga kaayuhan nagahalin sa Dios. Kag tungod sini, sila […]

Please LOGIN to read more.