Ang Simpleng Barbero sa Panahon ng Pandemya

Siya si Nonoy. Tatlumpo’t anim na taong gulang.Itinuturing siyang artist ng kanyang pamilya dahil sa kanyangkakayahan sa pagguhit, pagpinta, at maging sa pagdesinyo ng mgamotorsiklo na isinasalang sa motor show. Sa katunayan, kumikita siya sa talentoniyang ito. Ngunit sa lahat ng sining na kaya niyang gawin, ang higit niyangpinagkikitaan ay ang kanyang pagiging “Simpleng Barbero”. […]

Please LOGIN to read more.