Ano ang tawag sa inyo? Scammer? Manugtunto ukon Budol-Budol?

Nakaagi ka na bala nga sa pamatyagan mo gintunto ka sang imo mga ginasaligan nga tawo? Ukon mga tawo sa palibot mo, mga kaabyanan, mga kakilala, mga kapayentehan , ukon ang imo nagid mismo nga malapit nga pamilya? Sa ano ka nila nga paagi gintunto? Sa social media bala? ukon gin-istorya ka gid nila mismo […]

Please LOGIN to read more.