“ASIMPTOTA”

Tayo ay pinaglapit,Niring mundong malupit,Di inaasahan ang muling pagtibok,Nitong pusong sabik.Mata’y sing ganda ng bit’win sa langit,Tuwina’y pagsilip, hindi igigiit,Ngiti sa mga labi, di maikubli’t,Sayang giliw hatid pala nito’y dalamhati’t sakit.Titig mo’y parang sikat ng araw,Di maipagkakailang nakakasilaw,Sa kinatatayuan parang matutunaw,Hindi makakibo’t, paa’y kapwa di magalaw.Akin lamang napag-alaman,Lahat ng ito’y walang katuturan,Bakit hindi magawang habulin?,Hanggang […]

Please LOGIN to read more.