Bakit Dapat Ituro ang Asignaturang Filipino sa Paaralan?

Ang asignaturang Filipino ay tumutulong sa mga mag-aaral na madagdagan at mapalawak ang kanilang kaalaman sa mundong kanilang ginagalawan. Sa iba’t ibang sitwasyon, natututo sila tungkol sa ibang tao at sa kanilang mithiin. Lumalago rin ang kanilang kapaligiran at kung paano sila nagbabago. Habang tumatanda ang mga mag-aaral, lumalawak ang kanilang mga karanasan sa pag-aaral […]

Please LOGIN to read more.