Bidang-bida ang Internet Ngayon

Noong mga nakaraang taon, pinagbabawalan pa ang mga kabataang gumamit ng internet palagi. Minomonitor sila ng kanilang mga guro at mga magulang kung ilang oras silang gumagamit nito sa kada araw. Pinapagalitan pa sila kung palagi na lang silang naglalaro ng mga online games, o nagbababas sa paggamit ng Facebook. Hindi pa ganoong katanggap-tanggap ang […]

Please LOGIN to read more.