Bidang-bida ang Internet Ngayon

Noong mga nakaraang taon, pinagbabawalan pa ang mga kabataang gumamit ng internet palagi. Minomonitor sila ng kanilang mga guro at mga magulang kung ilang oras silang gumagamit nito sa kada araw.

Pinapagalitan pa sila kung palagi na lang silang naglalaro ng mga online games, o nagbababas sa paggamit ng Facebook.

Hindi pa ganoong katanggap-tanggap ang social media—maging sa paaraln o mga opisina.

Ngayon, sa pagdating ng Corona Virus Disease-19 (Covid-19) pandemic, nagging pangunahing pamamaraan ng komunikasyon ang internet at social media.

Dahil binawalan ang lahat na lumabas para masugpo ang pagkalat ng Covid-19, lubos na naging pangunahing pangangailangan ng lahat ang internet—Wi-Fi connection at mobile data.

Lahata ng mga negosyo’y lumipat sa online platform. Natigil ang mga face to face transaction at napalitan ito ng online or virtual meeting.

Sumikat ang mga apps na Google Zoom Skype, Google Meet at iba pang teleconferencing applications na gamit ang internet. Para hindi matigil ang mga negosyo sa buong mundo, lahat ng tao’y kinailangang mag-online.

Bidang-bida ang internet ngayon. Sa araw-araw na pamumuhay ng tao, internet ang isa sa mga pangunahing nagpapagalaw dito.

Ibinawal ang face-to-face o in-person transactions at pinalitan ng virtual reality. Dumagsa ang mga subscriber sa internet service provider sa mga probinsya at mga lungsod—pero hindi rin nila makayang sagutin lahat ang overload.

Bumagal ang signal ng internet dahil sa umaapaw na demand para rito. Lahat ng mga tao’y nagumon sa paggamit ng Facebook Messenger, YouTube at iba pang social networking site.

Gamit nila ang kani-kanilang Smarthpone, o tablet o laptop, patuloy na nabubuhay ang tao at pinipilit na gawing normal ang pamumuhay sa kabila ng pandemyang hindi matapos-tapos.

Sa kasalukuyan ay may bago na naming variant ang Covid-19 kaya, mas lalo pang pinaigting ang mga health protocols sa lahat ng dako.

Kaya hanggang ngayon, ang internet ang siyang tanging pag-asa ng mga tao para manatiling makipag-ugnayan sa bawat isa.

Hinding hindi pa malaman kung hanggang kailang ang pandemya matatapos kaya—ang internet ay siyang makapagpapatuloy ng buhay ng tao sa mundo.