Edukasyon, Hagdan sa Tagumpay

Karaniwan na sa ating pandinig ang mga paalalang, “Pagsikapan mo angiyong pag-aaral, anak; sapagkat iyon lamang ang tanging maipamananamin sa iyo.” Mga pahayag na paulit-ulit na namumutawi sa bibig ngmga magulang na walang ibang hinahangad kundi ang tagumpay at maaliwalasna buhay ng kanilang mga anak. Edukasyon, hagdan ng tagumpay. Oo nga’t marami nang nakapagpapatunaynito. At […]

Please LOGIN to read more.