Edukasyon:Armas sa Pag-unlad

Ang edukasyon ay nagsisimula sa ating tahanan, ang ating mgamagulang ang siyang mga una nating guro. Mula sa una natingpaghakbang hanggang sa mga una nating mabigkas ang mgaletrang ABCD, sa unang pagbigkas at pagsulat ng ating pangalan, sapagturo ng mga magagandang asal, mga paalalang maging mabuting bataat ang pagbutihin ang pag-aaral ang siyang mga salita […]

Please LOGIN to read more.