Epekto ng Texting sa Pagbaybay ng mga Kabataan

Texting ay isang kapaki-pakinabang na paraan upang magpadala ng mensahe sa kahit kanino sa panahon ngayon.Ito ay ginagamitan ng cellphone kung saan halos lahat tayo ay mayron. Noong unang panahon, ang pangunahing pagpapadala ng mensahe ay tungo sa pagsusulat ng liham. Napakahalaga ng trabaho ng isang post master o tagapagpadala ng mga sulat dahil sila […]

Please LOGIN to read more.