Feel N’yo Rin Ba ang Feel Ko?

An minasunod iyo an Bikol translation kan artikulo ni Edalyn Acta sa “Mangape Ta” sa isyu man sanang ini: Dai ko na daw maintindihan an namamatean ko. Kun magluwas kita sa harong ta, ano an naghahahalat sato? Kun naglalakaw na kita sa luwas, ano an masasabatan ta? Covid? Disgrasya? Kalamidad? Poon Agosto 15, kan pig-“mando” […]

Please LOGIN to read more.