Gamitin Natin ang Filipino bilang Wikang Panturo

Bakit kaya hanggang ngayon English ang ginagamit na wikang panturo sa ating mga paaralan? Hindi ba nila natatanto na nahihirapan pa rin ang mga mag-aaral na unawain ang Ingles? Epektibo ba talaga ang paggamit ng wikang banyaga para ipaintindi sa mga kabataan ang kanilang mga aralin? Nauunawaan ba kaya ng mga mag-aaral ang kanilang mga […]

Please LOGIN to read more.