‘Ganito Kami Noon, Paano Kayo Ngayon?’

Siyudad nin Naga—Ngonyan na agang Domingo, kaipuhan mong makapabulog ki Tiyo Ben, sa kataid nindong barbero—kun sa Lunes habo mong mairikan ka ni Sir Lino Chancoco.

“Arogon mo po an drowing na ini ho.”

Yaon sa Student Handbook kan Ateneo.

“Salamat po, Pay. Uni po bayad ko. Kwatro.” Iyo. Ta ini pa kan taon otsenta y otso.

Kaidto, mayo nin dulagan an burulogan ta nganing makalaog sa eskwelahan. Kun dai ka mabulugan, ma-jug and post ka sa opisina ni Sir Generoso.  O kun dai man pagabihon kamo sa likod kan Module 2.

Maabot ka sa classroom nindo tapos na an first period ki Sir Delos Trino. Bugok ka na naman sa Quiz na itinao.

Ngonyan na panahon, pag-start kan saimong Google Zoom—pag-alas otso, an mga second-year sa klase mo, garo nagirios pa sana sa higdaan kan mga iniho.

Long hair na, nakatururban pa, tibaad dai pa ngani nakakalsonsilyo. Dai daa kaya nakakaluwas, pa’no?

Good morning, class. Let’s begin the class.

As I call your name, say present. Abragan… Abragan? Abella… Present, Sir.  Abella, what’s your connection—WiFi? Mobile data? WiFi po, Sir. Kumusta man an signal mo? Ok man po, Sir.

Adoracion… Adoracion…? Balanlayos… Balanlayos…Haraen daw an mga estudyanteng ini?

Si Adoracion po Sir mayo po daang mobile data. Sabi sa Messenger.

Coralde… Present, Sir. Colarina… Here, Sir. Diaz… Yes, Sir. Yaon si Diaz.

Duza… Duza… Duza? O, dai ka Noy nagsisimbag , yaon ka baga. Haen na, Joshua, an uniporme mo?

Sorry, Sir. Mayo po. Yaon po kaya ko sa balyong harong. nakikigamit lang po Wifi. Nawalat ko po Sir. Anong plano mo, Noy. Next time, Sir. Sorry po talaga.

Makusogon an boot nindo ta dai mararabraban ni Sir Rolando Saboco. Online, pa’no!

Dai mo mairikan, ta sa screen mo lang magkakahirilingan.

Makukusog na an buot nindang dai magsunod kan palakaw kan eskwelahan—an rason dai makaluwas sa sentro. Dai nanggad makahiro ta haros gabos limitado.

Ano an magiginibo mo, sarong agit-agitan na maestro?

Bakong sabi kan pamayong dekano nindo, intindihon daa nindong gayo an mga ‘aki’ ta mayo kitang grabeng magiginibo:

Dear teachers, the dean said, “the new normal calls for more responsiveness on our part. We do not really know how much our leniency could help them these days.

“Nowadays let’s be more patient to our students. Please be considerate to them.”

OK, Sir.