Gantimpala

Larong Pampaaralan ng Rizal Academy at nasa kainitan ang larong basketbol ng mga lalaki. Masusing tinitingnan ni Rosauro ang “captain ball” ng Juniors Team ang iskor bord at nanlulumo siya. Paano, katapusang ining na at 22 puntos ang sa kanila at 24 ang sa Sophomores. Sa bandang grandstand nakikita niya ang kanyang mga babaeng classmates […]

Please LOGIN to read more.