Kwarta vs. pamilya

Kon ikaw ang pamangkoton, diin ang matimbang sa imo?Kwarta bala ukon ang imo pamilya?Huna-hunaa ninyo sang maayo! Ano kaimportante sa imoang pamilya? Kag ang kwarta?Sang bag-o lang natapos nga pinili-ay sang Barangay kagSK election, madamo ang naghambal sa akon nga mganagkandidato nga sa ila lugar konang kandidato walasang kwarta, siguarado pirde na! Kalabanan kuno sangmga […]

Please LOGIN to read more.