Matatag K-10Curriculum: WhenShall be Implemented?

Term MATATAG is an acronym that stands for MA-Makabagong Kurikulum Na Napapanahon (Modern/Timely Curriculum. TA- talino na mula sa isip at puso (Intelligence from the Mind and Heart). TA- tapang na humarap sa ano man ang hamon ng buhay. (Courage to face any life challenges.G – Galing ng Pilipino; nangingibabaw sa Mundo. (Excellence of Filipino,standing […]

Please LOGIN to read more.