May pay-in kamo? May promo! Liwat pa kamo?

Samtang nagapangape akomay naghutik sa akonnga friend ko. Hambalya, mig basi gusto mga join?May promo bala yanda, 15 dayslang, doble dayon imo kwarta.Hambal ya pagid, kon indi kakaabot sa 15 days kay subongnga adlaw, didto ka nalang sulodsa 25 days. Baw ambot nalang,ari naman sila! Wala pa ganimasolbar ang mga bagina samagamilya tungod sining pay-inkag […]

Please LOGIN to read more.