Mga ‘Protocol’ sa Panahon ng Pandemya

Simple lang naman ang hinihingi sa atin. Palagian tayong maghugas ng kamay at iwasan nating hawakan ang mukha. Magsuot tayo ng facemask o face shield kung tayo ay nasa matataong lugar. Umiwas din tayo sa ibang tao sa pamamagitan ng pagpapanatili natin ng isang-metrong layo sa kanila. Umiwas din tayo sa mga matataong lugar—maliban na […]

Please LOGIN to read more.