#NewNormal

Pirmi ko nabatian ini ang NEW NORMAL nga word. Ilabi na gid sa Facebook kada post nila ibutang ang caption “this is our new normal”! Tapos ang picture sa ila post nagakaon. NewNormal na bala ina ang gakaon? Kon kis-a ma-post sila nga naga-gardening—tapos ang caption “This is my way of new normal”. Daw puros […]

Please LOGIN to read more.