Paano mo iselebrar ang paskwa nga mangin masadya?

Kada tuig, ang bulan sang Disyembre ang ginabantayan sang tanan nga mga Kristiano sa bug-os nga kalibutan. Tungod sa bulan nga ini ginaselebrar naton ang pagkatawo ni gino-ong Hesukristo. Kag indi lang ina, sini man nga bulan madamo ang holidays. Kag kon malayo ka sa imo imo pamilya, ini ang ti-on nga makaupod mo sila. […]

Please LOGIN to read more.