Paggamit ng Internet, Patok na Ngayon!

Noong mga nakaraang taon, mahigpit na ipinagbabawal ng mga awtoridad sa mga mag-aaral ang palagiang paggamit ng internet. Noon, nakababahala pa ang ganitong kalagayan.

Bago nangyari ang Corona Virus Disease-19 (Covid-19) pandemic, itinuring na hindi maganda ang maidudulot ng internet sa mga kabataan.

Ngayong mga panahon, sa kasagsagan ng Corona Virus Disease-19 (Covid-19) pandemic, naging popular na ang internet dahil hindi na kailangan ng face-to-face interaction ang mga tawo.

Itinuturing nang pinakamagandang alternatibo ngayon ang internet sa lahat na larangan ng pakikipag-ugnayan ng mga tao. Hindi na kasi kailangang magdikit-dikit ng mga tao sa ngayon—para hindi umano kumalat ang Covid-19.

Sa larangan ng edukasyon, ang internet na ngayon ang pinakamabisang paraan ng pagtuturo at pag-aaral.

Kahit na nga may pandemya, pwede pa ring mag-usap ang guro at ang mga mag-aaral sa pamamagitan ng internet. Sa pamamagitan ng paggamit ng Google Classroom, mas nagiging madali at naipagpatuloy ang pagtuturo ng mga guro at ang pag-aaral ng mga estudyante.

Sa Facebook Messenger naman, madaling nakakapag-usap ang mga guro at mag-aaral. Sa pamamagitan ng applications na ito sa internet at social media, hindi naputol ang pagtatalastasan ng mga ito.

Pwede pa ring mag-usap ang guro at ang mga mag-aaral sa pamamagitan ng internet. Sa pamamagitan ng paggamit ng Google Classroom, naging madali at naipagpatuloy ang pagtuturo ng mga guro at ang pag-aaral ng mga estudyante.

Sa Facebook Messenger naman, madaling nakakapag-usap ang mga guro at mag-aaral.

Sa pamamagitan ng applications na ito sa internet at social media, hindi naputol ang pagtatalastasan ng mga tao. Mas mainam pa ito sa mga cellphone or SMS messages sa cellphone noong araw.

Sa YouTube naman at Instagram, pwede itong magamit na mga project gaya ng vlog (o video log). Sa ganitong mga apps at websites, hindi lang makikita ang kagalingan ng mga mag-aaral sa mga kalinangan naituro sa kanila, dito naipapahayag din nila ang kanilang mga sarili.

Sa ngayon, puwede rin silang gumamit ng Google Zoom o Google Meet kung saan pwedeng mag-usap online face-to-face ang mga guro sa kanyang mga mag-aaral. Pwede ring mag-“Share Screen” upang maibahagi ng guro ang kanyang mga material at aralin sa mga mag-aaral.

Sa ganitong mga katangian ng internet, parang wala ring pandemya sa kasalukuyan—‘yun nga lang, naiba ang pamamaraan ng pakikipag-ugnayan.

Kung ating aarukin, talagang parang walang-hangganan ang mga pwedeng gawin—oo, mga posibilidad—sa internet—at ang edukasyon ang isa sa lubos na matutulungan nito.