Paghusayin ang Pagtuturo

Likas sa ating mga Pilipino ang pag aaral, matuto at at ibahagi ang natutunan o magturo. Pero marahil sa ilan ay dumating na sa punto na naitanong sa sarili kung tama ba ang kanyang ginagawa? Tumatanim ba sa isip at puso ng iba ang katuruan at naipamuhay? O epektibo ba ang kanyang pamamaraan? Sa aking […]

Please LOGIN to read more.