Pananampalataya at Pakikibahagi ng mga Kabataan

Anumang bagay na gusto nating marating ay nangangailangan ng tiwalasa sarili, malinaw na pananaw, tiyaga, dedikasyon, determinasyon athigit sa lahat, tapat na pananalig sa Diyos. Ako’y lubos na humahanga sa mga kabataang nagpupursige sa gitna ngmaraming patibong na pumapaligid. Sa kunting pagtalisod nila’y maaari silangmahulog; subalit sila’y maliksi, kung kaya’t nakalampas at nagtagumpay!Katulad ng isang […]

Please LOGIN to read more.