‘Para-paraan’ 

Siyudad sang Roxas—Insakto na nga anum ka bulan nga kabudlay sang aton paghulag tungod sa Corona Virus Disease-19 (Covid-19) pandemic. Madamo na ang nadulaan trabaho, madamo nga negosyo ang nagsara tungod puto na. Madamo na ang nakabatyag sang gutom kag grabe ang pagnubo sang aton ekonomiya. Sang una, pirmi ko lang mabatian kay Tatay, ang […]

Please LOGIN to read more.