Sa Gubat

Madalas maglaro sa gubat ang magkaibigang sina Nognog at Turk. Halos araw-araw silang pumupunta roon kahit na pinagbabawalan sila ng kanilang mga magulang dahil daw mapanganib doon. “Bakit namantayo pinagbabawalang pumunta rito eligtas naman dito”? wika ni Turk. “Oo nga, halos araw-araw na tayong pumupunta rito ngunit wala namang masamang nangyayari sa atin”. pagsang-ayon ni […]

Please LOGIN to read more.