Sa Panahon ng Covid-19 Pandemic

Maraming hamon ang dala ng Corona Virus Disease-19 (Covid-19) pandemic. Wala na ang mga dati nating ginagawa. Hindi na tayo kailangang makipagsalamuha sa iba o maraming tao gaya ng dati. Maraming nabago ang pandemyang ito sa pamumuhay nating lahat. Ginawa niyang mas mahirap ‘yung mga dati nangnaghihikahos. Kailangang kumayod nang doble ang mga tao ngayon. […]

Please LOGIN to read more.