Sal-ot, kalaugot!

Kabati na bala kamo sang hambal nga salot, isal-ot ukon sal-oti?Ako permi lang makabati sini bisan diin lang. Uso ini ang sal-ot bisan diin lang! Sal-ot sa listahan ang mga nga halatagan sang bulig, sal-ot sa pila magpa vaccine, sal-ot sang pungku-an agud maluyuhay kamo sang imo amiga ukon amigo, sal-ot sa bangko kon magdeposito […]

Please LOGIN to read more.