Support Local? Ukon basi support regional?Ukon National?

Kon may okasyon gani ilabi nagid ang mga fiesta, masami nakon mabatian sang local leaders naton ngaginahinyo ang pumuluyo nga aton suportahan ang aton mga local nga produkto kag negosyo. Suno sa ila,ang pagpasanyog sang aton ekonomiya magahalin mismo sa aton nga lugar.Pareho sina sa aton local nga turismo, sa nakita ko daw maano na […]

Please LOGIN to read more.